ماجراهای من و درسام جامع

مبادله می‌کنم

schedule چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

location_on آذربایجان غربی، قره ضیاءالدین

  • کد کتاب: #217703
  • نویسنده: محمدرضا‌فاتحی‌نسب-مهرنازصادقی-ریحانه‌شعبان‌زاده-زهراسادات‌مهدوی-محمدستاری‌اسمرودی-مرضیه‌دهگان‌نیری
  • وضعیت کتاب: مشابه نو
  • سال انتشار: ۹۷
  • قیمت پشت جلد: ۴۹,۰۰۰ تومان
  • شرایط تبادل: سیرتاپیاز ریاضی هفتم
  • دسته‌بندی: ششم

info_outline لطفاً کلیه خریدها و تبادلات مالی خود را با ملاحظات و آگاهانه انجام دهید، مای گاج به غیر از آگهی های ویژه که در قسمت مربوطه توضیح داده شده در سایر آگهی ها هیچ گونه دخالت و منفعتی از معاملات ندارد و هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد